# قند_خون_بالا

دیابت

دیابت:”پدیده همه‌گیروشایع درسراسرجهان“ درسراسرجهان،اکثرافرادی که درشهرهازندگی می کنندازفعالیت بدنی کمتری برخوردارند،جمعیت جهان رو به فزونی است واکثرافرادنسبت به گذشته ازطول عمربیشتری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 380 بازدید