معاینه نوزاد


در موقع تولد نوزاد اولین معاینه در بدو تولد شامل معاینه کامل تمام بدن نوزاد معاینه قلب و ریه و اندامها از نظر سالم بودن و نبود آنومالی های شایع می باشد .جدیدا الزام بر انجام پالس اکسیمتری و ثبت در پرونده نوزاد تاکید مجدد می شود روز ترخیص نیز معاینه قلب و ریه و سوال در مورد داشتن دفع مدفوع و ادرار انجام می گردد .معاینه مجدد 24 ساعت بعد از نظر وجود زردی و نحوه شیر خوردن نوزاد الزامي می باشد ّ .

/ 0 نظر / 50 بازدید