توصیه می شود برای جلوگیری از چاقی ورزش کنیم . کودکان حداقل 60 دقیقه در روز ( در بیشتر روزهای هفته ) ورزش و فعالیت با شدت متوسط انجام دهند . برای بزرگسالان 2 ساعت و 30 دقیقه در هفته یا 30 دقیقه در روز  برای 5 روز در هفته فعالیت ورزشی در حد متوسط داشته باشند.

همواره به خاطر داشته باشید شرایطی مثل آسم در خانواده نباید جلوی این ورزش روزانه را بگیرد . اکثر کودکانی که به آسم مبتلا می باشند در صورتی که درمان را به طور کامل و منظم دریافت کنند می توانند فعالیت ورزشی مثل بچه های سالم داشته باشند .

این مطلب در مورد بیماریهای دیگر مثل دیابت نیز صدق می کند ( حتی در رده های بالای ورزشی  نیز بیمارانی داریم که موفق هستند ) .