سنگ های ادراری به طورفزاینده ای در کودکان تشخیص داده می شوند . عوامل فیزیکوشیمیایی خاصی در نقش عوامل مستعد کننده و عوامل مهارگر بر تشکیل این سنگها تاثیر می گذارند.با توجه به اینکه مراحل درمان سنگ های کلیه در کودکان با درد و ناراحتی زیادی برای کودک و خانواده او همراه است، بنابر این پیشگیری از تشکیل و ابتلا به سنگ کلیه در کودکان بسیار ضروری است.


کشور ما در کمربند سنگ کلیه قرار دارد و شیوع سنگ‌های کلیه در ایران زیاد است، ما باید برای پیشگیری به کودکان‌مان آموزش دهیم که آب زیاد بنوشند و تا آنجا که می‌شود از نمک اضافی بپرهیزند. - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920430000402#sthash.oHG50gok.dpuf
کشور ما در کمربند سنگ کلیه قرار دارد و شیوع سنگ‌های کلیه در ایران زیاد است، ما باید برای پیشگیری به کودکان‌مان آموزش دهیم که آب زیاد بنوشند و تا آنجا که می‌شود از نمک اضافی بپرهیزند. - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920430000402#sthash.oHG50gok.dpuf

امروزه روش های درمانی مختلفی شامل افزایش دریافت مایعات و اصلاح رژیم غذایی، درمان های دارویی مانند تجویز پلی سیترات پتاسیم (سیترات پتاسیم 220 گرم، سیتریک اسید 8/66 گرم و آب مقطر تا حجم یک لیتر) ، استفاده از روشهای سنگ شکنی و در نهایت جراحی ، برای درمان سنگ کلیوی بکار می رود.


ادامه مطلب ...